Åkrehamn vidaregående skole tilbyr gjennom RKK Teknisk Fagskole Automatisering Teknisk...

På Åkrehamn videregående skole kan du ta teorien slik at du møter forberedt til eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget, renholdsoperatør og helsefagarbeiderfaget. Studiene er tilrettelagt for...

Åkrehamn vgs. ønsker alle elever velkommen til skolestart 18. august. Før skolestart vil det gå ut velkomstbrev til alle nye elever, med invitasjon til oppstartsamtale for elev og foresatte....


Arkiv

Kompetansesenter

Kurstilbud Kontakt / Påmelding

Åkrehamn vgs. driver ekstern kursvirksomhet rettet mot næringslivet og offentlige samarbeidspartnere. Ta kontakt med Gunn Tove Jøssang, Odd Ståle Vikene eller  Anne May Medhaug. front_img

Nyhetsbrev